Επιλεγμένα Ακίνητα
MapMap
Ακίνητα
Οικόπεδο με κτίσματα στο Μαρούσι

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 17/04/2024 14:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €3.335.000
Κωδικός Διαγωνισμού: Q110250
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέ...

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 22/03/2024 12:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €25.500
Κωδικός Διαγωνισμού: Q109600
Ξενία Κομοτηνής

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 17/10/2023 16:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €35.000
Κωδικός Διαγωνισμού: Q109841R2
ABK 30 Αχαΐας

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 17/04/2024 14:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €17.000
Κωδικός Διαγωνισμού: Q15490
Τουριστικό Περίπτερο Πηγών Λούρο...

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 04/12/2023 15:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €12.000
Κωδικός Διαγωνισμού: Q109733
Ξενία Κοζάνης

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 30/11/2023 17:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €28.000
Κωδικός Διαγωνισμού: Q109769R3