Επιλεγμένα Ακίνητα
MapMap
Ακίνητα
Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ Ξάνθης

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 13/10/2023 12:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €50.000
Κωδικός Διαγωνισμού: Q109816R2
Ξενία Καρτερού

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 16/10/2023 14:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €115.000
Κωδικός Διαγωνισμού: Q109718
Ξενία Τσαγκαράδας

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 13/10/2023 14:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €43.000
Κωδικός Διαγωνισμού: Q109809
Ζώνη ΙΙΙ Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 19/10/2023 18:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €2.400.000
Κωδικός Διαγωνισμού: Q109616
Ξενία Κομοτηνής

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 17/10/2023 16:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €35.000
Κωδικός Διαγωνισμού: Q109841R2
Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ Καστανιάς

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 28/11/2023 16:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €20.000
Κωδικός Διαγωνισμού: Q109777