Ακίνητα
Αλυκές, Ανάβυσσος, Αττική: Παραθ...

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 16/04/2018 09:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €32.500
Κωδικός Διαγωνισμού: Q109648A2
Αλυκές, Ανάβυσσος, Αττική: Οικοπ...

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 16/04/2018 09:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €28.000
Κωδικός Διαγωνισμού: Q109648G
Αλυκές, Ανάβυσσος, Αττική: Οικοπ...

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 16/04/2018 09:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €16.950
Κωδικός Διαγωνισμού: Q109648P1
Αλυκές, Ανάβυσσος, Αττική: Παραθ...

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 16/04/2018 09:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €32.500
Κωδικός Διαγωνισμού: Q109648A5
Αλυκές, Ανάβυσσος, Αττική: Παραθ...

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 16/04/2018 09:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €32.500
Κωδικός Διαγωνισμού: Q109648A4
Αλυκές Ανάβυσσος, Αττική: παραθ...

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 16/04/2018 09:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €32.500
Κωδικός Διαγωνισμού: Q109648A3