Ο Ιστότοπος

Η σύλληψη της καινοτόμου ιδέας αξιοποίησης των ακινήτων του Δημοσίου με ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς έγινε από στελέχη της ΕΤΑΔ τον Ιούλιο 2012. Τον Οκτώβριο 2012 ενσωματώθηκε ως βασική δράση στην «Στρατηγική 2013 – 2016» της ΕΤΑΔ και τον Δεκέμβριο 2012 εντάχθηκε στο «Επιχειρησιακό Σχέδιο 2013» της Εταιρείας το οποίο υποβλήθηκε στον Υπουργό Οικονομικών κο Ι. Στουρνάρα.

Η ΕΤΑΔ, μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr, προσφέρει έναν κόμβο προβολής των ακινήτων του Δημοσίου τα οποία διατίθενται είτε προς πώληση είτε προς μίσθωση και διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών για τα ακίνητα αυτά.

about_imgΗ ΕΤΑΔ προσδοκά από τη λειτουργία του ιστότοπου:

  • Να δημιουργηθεί ένα κομβικό σημείο προβολής των προς αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου που διαχειρίζεται.
  • Να δημιουργηθεί ένα κομβικό σημείο πληροφόρησης για τα ακίνητα του Δημοσίου που θα διατίθενται προς πώληση ή μίσθωση.
  • Να δοθεί η δυνατότητα αγοράς ή μίσθωσης ακινήτων σε όλους τους Έλληνες σε όλη τη χώρα με απλές διαδικασίες και χωρίς τη μετακίνησή τους.  Επίσης, να δοθεί η ίδια δυνατότητα και σε πολίτες της ΕΕ καθώς και σε πολίτες εκτός ΕΕ.
  • Να παρέχει διαφάνεια στις πράξεις πώλησης ή μίσθωσης.
  • Το Δημόσιο να έχει το μέγιστο δυνατό όφελος.

Ο ιστότοπος www.e-publicrealestate.gr σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εντός της ΕΤΑΔ, από στελέχη της με επικεφαλής τον κο Δ. Μπαλίκο, Προϊστάμενο του Τμήματος Πληροφορικής και τον κο Φ. Ντούσκα, προγραμματιστή στο Τμήμα Πληροφορικής.