Συχνές Ερωτήσεις

Εγγραφή
Ε. Είναι απαραίτητο να εγγραφώ στον ιστότοπο για να συμμετέχω στους διαγωνισμούς;
Ε. Πώς εγγράφομαι στον ιστότοπο;
Ε. Χρειάζεται συνδρομή για να εγγραφώ;
Ε. Τι οφέλη έχω από την εγγραφή μου στον ιστότοπο;
Ε. Ποιοι μπορούν να εγγραφούν στον ιστότοπο;
Ε. Μπορώ να εγγραφώ αν δεν είμαι Έλληνας πολίτης;
Ε. Ξέχασα τον Κωδικό Πρόσβασης (Password), τι κάνω;
Ε. Μπορώ να αλλάξω το Όνομα Μέλους (Username);
Ε. Μπορώ να αλλάξω τον Κωδικό Πρόσβασης (Password);
Ε. Μπορώ να διαγραφώ από μέλος του ιστότοπου;

Αναζήτηση ακινήτων και διαγωνισμών
Ε. Πώς βρίσκω τα ακίνητα για τα οποία έχει προγραμματισθεί ημερομηνία διαγωνισμού;
Ε. Πώς βρίσκω ακίνητα για τα οποία δεν έχει ακόμα προγραμματισθεί ημερομηνία διαγωνισμού;
Ε. Πώς βρίσκω τα ακίνητα που ευρίσκονται σε ανοικτό διαγωνισμό;
Ε. Μπορώ να δηλώσω το ενδιαφέρον μου για ακίνητο για το οποίο δεν έχει ακόμα προγραμματισθεί ημερομηνία διαγωνισμού;

Αίτηση συμμετοχής σε διαγωνισμό
Ε. Πώς υποβάλω αίτηση συμμετοχής σε διαγωνισμό;
Ε. Τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλω για να συμμετέχω σε διαγωνισμό;
Ε. Ποιο είναι το ύψος της εγγύησης συμμετοχής σε διαγωνισμό;
Ε. Πότε επιστρέφεται η εγγύηση συμμετοχής;
Ε. Πόσες ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού πρέπει να υποβάλω αίτηση συμμετοχής, τα δικαιολογητικά και την εγγύηση συμμετοχής;
Ε. Από πού ζητώ πληροφορίες για το ακίνητο; Μπορώ να το επισκεφθώ;
Ε. Μπορώ να έχω πρόσβαση σε πρόσθετα έγγραφα που αφορούν το ακίνητο που με ενδιαφέρει;
Ε. Πώς ξέρω πότε αρχίζει και πότε τελειώνει ένας διαγωνισμός;
Ε. Τι σημαίνει «Βήμα Διαγωνισμού»;
Ε. Μπορώ να υποβάλω περισσότερες από μία αιτήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς που διεξάγονται την ίδια χρονική περίοδο;
Ε. Μπορώ να καταβάλω το τίμημα του διαγωνισμού με δόσεις; Τι δικαιολογητικά χρειάζονται;
Ε. Πώς ξέρω ότι έχω δικαίωμα συμμετοχής σε έναν διαγωνισμό;
Ε. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Διαγωνισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαγωνιστική Διαδικασία ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.1 του άρθρου 3 «Δικαίωμα Συμμετοχής». Από την διατύπωση της παραγράφου 3.2 διαφαίνεται ότι δύναται να συμμετέχουν και ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες χωρίς όμως να υπάρχει περαιτέρω ιδιαίτερη μνεία ως προς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε περίπτωση συμμετοχής τους καθώς και ως προς τον τρόπο που θα μεταβιβασθεί το ακίνητο σε περίπτωση που ανακηρυχτεί Πλειοδότης η ένωση προσώπων ή η κοινοπραξία. Σε περίπτωση θετικής απάντησης θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε εάν τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και ειδικότερα η Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης του άρθρου 4 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Πρώτη Προσφορά» θα κατατεθούν όπως περιγράφονται στο οικείο άρθρο και στα σχετικά Παραρτήματα ή θα πρέπει να διαμορφωθούν αναλόγως και πως. Επίσης θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε σε περίπτωση που η ένωση προσώπων ή η κοινοπραξία ανακηρυχτεί Πλειοδότης, με ποιο τρόπο θα υπογραφεί η Σύμβαση Αγοραπωλησίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 «Υπογραφή Σύμβασης Αγοραπωλησίας» των Γενικών Όρων του Διαγωνισμού.
Ε. Θα ήθελα να μου σταλούν αναλυτικές πληροφορίες και ποσά εκκίνησης για όλα τα ακίνητα που θα βγουν στους πλειστηριασμούς.

Προσφορά σε διαγωνισμό
Ε. Πώς ξεκινώ την διαδικασία υποβολής προσφορών;
E. Πώς υποβάλω προσφορές σε δύο διαγωνισμούς ταυτόχρονα;
Ε. Μπορώ να προσφέρω τιμή με αύξηση από την τελευταία προσφορά μεγαλύτερη από το Βήμα του Διαγωνισμού;
Ε. Γιατί ο Χρόνος Λήξης παρατάθηκε;
Ε. Ρώτησα για την minimum τιμή έναρξης του ακινήτου και με ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει ή δεν την δηλώνετε ακόμα, οπότε με αυτό τον τρόπο μας δυσκολεύετε πάρα πολύ να συμμετάσχουμε γιατί αν η μίνιμουμ τιμή που ζητάτε είναι πολύ υψηλή τότε δεν υπάρχει και αιτία να δούμε το ακίνητο και να συμμετάσχουμε βγάζοντας μάλιστα και εγγυητική ύψους €20,000 χωρίς καν να ξέρουμε αν η μινιμουμ τιμή του ακινήτου είναι αποδεκτή και από μας άσχετα εάν το ακίνητο πουληθεί στην διπλάσια ή τριπλάσια τιμή, ανάλογα με την ζήτηση.

Κλείσιμο διαγωνισμού
Ε. Πώς ξέρω αν πλειοδότησα;
Ε. Πώς ξέρω τη σειρά κατάταξής μου μετά τη λήξη του διαγωνισμού;
Ε. Μπορώ να υποβάλλω ένσταση;
Ε. Μπορώ να υποβάλλω Ένσταση σε διαγωνισμούς που αφορούν ακίνητα κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ;

Διαδικασία Μεταβίβασης
Ε. Υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη μείωση του κόστους μεταβίβασης του ακινήτου από το ΤΑΙΠΕΔ;
Ε. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα καταβάλλω καμία αμοιβή στο συμβολαιογράφο;;

 

Εγγραφή

Ε. Είναι απαραίτητο να εγγραφώ στον ιστότοπο για να συμμετέχω στους διαγωνισμούς;
Α. Ναι. Τόσο για την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε διαγωνισμό πώλησης ή μίσθωσης ακινήτου όσο και για την συμμετοχή σε διαγωνισμό είναι απαίτηση η εγγραφή σας ως μέλος του ιστότοπου.

Ε. Πώς εγγράφομαι στον ιστότοπο;
A. Από την «Αρχική Σελίδα» επιλέγετε «Εγγραφή» και μεταφέρεστε στην σελίδα με την φόρμα Αίτησης Εγγραφής. Αφού συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας επιλέγετε «Εγγραφή». Σε σύντομο χρονικό διάστημα λαμβάνετε e-mail στο οποίο αναφέρεται η επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης και το Όνομα Μέλους (Username) και ο Κωδικός Πρόσβασης (Password) που έχετε δηλώσει. Η Αίτηση Εγγραφής εξετάζεται από τον διαχειριστή του ιστότοπου και εντός ενός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ημερών αποστέλλεται e-mail έγκρισης της αίτησης εγγραφής.

Ε. Χρειάζεται συνδρομή για να εγγραφώ;
Α. Όχι. Δεν χρειάζεται να καταβάλλετε οποιοδήποτε ποσό τόσο κατά την εγγραφή σας όσο και κατά την διάρκεια παραμονής σας ως μέλος του ιστότοπου.

Ε. Τι οφέλη έχω από την εγγραφή μου στον ιστότοπο;
Α. Με την εγγραφή σας στον ιστότοπο έχετε την δυνατότητα άμεσης υποβολής αίτησης συμμετοχής σε αναγγελθέντες διαγωνισμούς καθώς επίσης και έγκαιρης ειδοποίησης επερχόμενων διαγωνισμών πριν την αναγγελία τους στον ιστότοπο.

Ε. Ποιοι μπορούν να εγγραφούν στον ιστότοπο;
Α. Στον ιστότοπο μπορεί να εγγραφεί ως μέλος οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μεσίτης ακινήτων. Τα φυσικά η νομικά πρόσωπα που εγγράφονται ως μέλη για να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς αγοράς ή μίσθωσης ακινήτων για ίδια χρήση ονομάζονται Χρήστες. Οι μεσίτες ακινήτων που εγγράφονται ως μέλη με σκοπό να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς αγοράς ή μίσθωσης ακινήτου για λογαριασμό τρίτων ονομάζονται Μεσίτες Ακινήτων.

Ε. Μπορώ να εγγραφώ αν δεν είμαι Έλληνας πολίτης;
Α. Στον ιστότοπο μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από όλο τον κόσμο υπό την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία στην φόρμα εγγραφής.

Ε. Ξέχασα τον Κωδικό Πρόσβασης (Password), τι κάνω;
Α. Αν ξεχάστε τον κωδικό πρόσβασης επιλέγετε «Ξεχάσατε τον Κωδικό σας;» από την σελίδα εισόδου των μελών (Αρχική Σελίδα > Είσοδος) και σας αποστέλλεται e-mail με οδηγίες δημιουργίας νέου κωδικού.

Ε. Μπορώ να αλλάξω το Όνομα Μέλους (Username);
A. Όχι. Το Όνομα Μέλους είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα υπόλοιπα στοιχεία που δώσατε κατά την εγγραφή σας.

Ε. Μπορώ να αλλάξω τον Κωδικό Πρόσβασης (Password);
Α. Ναι. Επιλέγετε «Ο Λογαριασμός μου» (Αρχική Σελίδα > Ο Λογαριασμός μου) και εμφανίζεται η σελίδα με όλα τα στοιχεία που δώσατε κατά την εγγραφή σας. Από εκεί επιλέγετε νέο Κωδικό Πρόσβασης.

Ε. Μπορώ να διαγραφώ από μέλος του ιστότοπου;
A. Ναι. Επιλέγετε «Ο Λογαριασμός μου» (Αρχική Σελίδα > Ο Λογαριασμός μου) και εμφανίζεται η σελίδα με όλα τα στοιχεία που δώσατε κατά την εγγραφή σας. Από εκεί επιλέγετε «Διαγραφή του Λογαριασμού μου».

 

Αναζήτηση ακινήτων και διαγωνισμών

Ε. Πώς βρίσκω τα ακίνητα για τα οποία έχει προγραμματισθεί ημερομηνία διαγωνισμού;
Α. Υπάρχουν τρεις τρόποι:
- Από την «Αρχική Σελίδα»: Στην Αρχική Σελίδα επιλέγετε «Επερχόμενοι προγραμματισμένοι διαγωνισμοί».
- Από το «Ημερολόγιο Διαγωνισμών»: Στο Ημερολόγιο Διαγωνισμών (Αρχική Σελίδα > Ημερολόγιο Διαγωνισμών) φαίνονται όλοι οι προγραμματισμένοι διαγωνισμοί.
- Από την σελίδα «Τα Ακίνητα». Στην σελίδα «Τα Ακίνητα» (Αρχική σελίδα > Τα Ακίνητα), στο πεδίο αναζήτησης «Φάση Διαγωνισμού» επιλέγετε «Προγραμματισμένος Διαγωνισμός».

Ε. Πώς βρίσκω ακίνητα για τα οποία δεν έχει ακόμα προγραμματισθεί ημερομηνία διαγωνισμού;
Α. Στην σελίδα «Τα Ακίνητα» (Αρχική σελίδα > Τα Ακίνητα), στο πεδίο αναζήτησης «Φάση Διαγωνισμού» επιλέγετε «Αναμενόμενος Διαγωνισμός». Παράλληλα μπορείτε να εξειδικεύσετε την αναζήτησή σας με περισσότερα φίλτρα όπως: «Κατηγορία Ακινήτου», «Νομός», «Κατηγορία Αξιοποίησης».

Ε. Πώς βρίσκω τα ακίνητα που ευρίσκονται σε ανοικτό διαγωνισμό;
Α. Υπάρχουν δύο τρόποι:
- Από την «Αρχική Σελίδα»: Στην Αρχική Σελίδα επιλέγετε «Ανοικτοί διαγωνισμοί ακινήτων».
- Από την σελίδα «Τα Ακίνητα». Στην σελίδα «Τα Ακίνητα» (Αρχική σελίδα > Τα Ακίνητα), στο πεδίο αναζήτησης «Φάση Διαγωνισμού» επιλέγετε «Ανοικτός διαγωνισμός».
Πρέπει να γνωρίζετε ότι για συμμετάσχετε σε έναν διαγωνισμό πρέπει να έχετε υποβάλει αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αν ζητούνται) και την εγγύηση συμμετοχής.

Ε. Μπορώ να δηλώσω το ενδιαφέρον μου για ακίνητο για το οποίο δεν έχει ακόμα προγραμματισθεί ημερομηνία διαγωνισμού;
Α. Υπάρχουν δύο τρόποι:
- Από την «Αρχική Σελίδα»: Στην Αρχική Σελίδα επιλέγετε «Ενδιαφέρομαι για ακίνητο επερχόμενου μη προγραμματισμένου διαγωνισμού». Με την επιλογή αυτή εμφανίζονται όλα τα ακίνητα για τα οποία δεν έχει ακόμα προγραμματιστεί διαγωνισμός. Επιλέγετε το ακίνητο για οποίο ενδιαφέρεστε και μεταφέρεστε στην Σελίδα του Ακινήτου. Από εκεί επιλέγετε «Ενδιαφέρομαι για το ακίνητο». Με την επιλογή αυτή αποστέλλεται αυτόματα e-mail στον διαχειριστή του ιστότοπου.
- Από την σελίδα «Τα Ακίνητα». Στην σελίδα «Τα Ακίνητα» (Αρχική σελίδα > Τα Ακίνητα), στο πεδίο αναζήτησης «Φάση Διαγωνισμού» επιλέγετε «Αναμενόμενος διαγωνισμός». Με την επιλογή αυτή εμφανίζονται όλα τα ακίνητα για τα οποία δεν έχει ακόμα προγραμματιστεί διαγωνισμός. Επιλέγετε το ακίνητο για οποίο ενδιαφέρεστε και μεταφέρεστε στην Σελίδα του Ακινήτου. Από εκεί επιλέγετε «Ενδιαφέρομαι για το ακίνητο». Με την επιλογή αυτή αποστέλλεται αυτόματα e-mail στον διαχειριστή του ιστότοπου.

 

Αίτηση συμμετοχής σε διαγωνισμό

Ε. Πώς υποβάλω αίτηση συμμετοχής σε διαγωνισμό;
A. Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής σε διαγωνισμό πρέπει πρώτα να έχετε εγγραφεί μέλος στον ιστότοπο. Μετά την είσοδό σας τους στον ιστότοπο ως μέλος (Αρχική Σελίδα > Είσοδος), πηγαίνετε στην σελίδα του ακινήτου για το οποίο έχει προγραμματισθεί διαγωνισμός και για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό (Αρχική Σελίδα > Τα Ακίνητα > {αναζήτηση και επιλογή του ακινήτου} > Πληροφορίες Ακινήτου). Επιλέγετε «Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό». Δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τους «Όρους Διαγωνισμού» του ακινήτου, οι οποίο εμφανίζονται σε κυλιόμενο παράθυρο και επιλέγετε «Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό». Με την επιλογή «Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό» αποστέλλεται e-mail στον διαχειριστή του ιστότοπου στο οποίο φαίνεται το Όνομα του Μέλους, ο κωδικός του διαγωνισμού και το κείμενο: Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους «Όρους Διαγωνισμού» του Ακινήτου.

Ε. Τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλω για να συμμετέχω σε διαγωνισμό;
Α. Αν χρειάζονται δικαιολογητικά, αναφέρονται στους «Όρους Διαγωνισμού» του ακινήτου στην σελίδα του ακινήτου. Τα δικαιολογητικά διαφέρουν αναλόγως της κατηγορίας και της αξίας του ακινήτου.

Ε. Ποιο είναι το ύψος της εγγύησης συμμετοχής σε διαγωνισμό;
Α. Διαφέρει αναλόγως της κατηγορίας και της αξίας του ακινήτου και αναφέρεται στους «Όρους Διαγωνισμού» του ακινήτου στην σελίδα του ακινήτου.

Ε. Πότε επιστρέφεται η εγγύηση συμμετοχής;
Α. Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης συμμετοχής σε διαγωνισμό και η επιστροφή της αναφέρονται στους «Όρους Διαγωνισμού» του ακινήτου. Σε κάθε περίπτωση επιστρέφεται μετά την ανακήρυξη του πλειοδότη και προσκόμιση από αυτόν των δικαιολογητικών για την υπογραφή του συμβολαίου.

Ε. Πόσες ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού πρέπει να υποβάλω αίτηση συμμετοχής, τα δικαιολογητικά και την εγγύηση συμμετοχής;
Α. Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αίτησης συμμετοχής, δικαιολογητικών και εγγύησης συμμετοχής αναφέρονται στους «Όρους Διαγωνισμού» του ακινήτου.

Ε. Από πού ζητώ πληροφορίες για το ακίνητο; Μπορώ να το επισκεφθώ;
Α. Σε κάθε διαγωνισμό στους «Όρους Διαγωνισμού» αναγράφονται τηλέφωνα επικοινωνίας από τα οποία είναι δυνατόν να ζητηθεί οποιαδήποτε πληροφορία για το διαγωνιζόμενο ακίνητο. Σε κάθε περίπτωση στην σελίδα του διαγωνιζόμενου ακινήτου (Αρχική Σελίδα > Τα Ακίνητα > Πληροφορίες Ακινήτου) υπάρχουν αναρτημένα τα περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για το ακίνητο. Επίσκεψη στο ακίνητο μπορεί να γίνει κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και προγραμματισμό.

Ε. Μπορώ να έχω πρόσβαση σε πρόσθετα έγγραφα που αφορούν το ακίνητο που με ενδιαφέρει;
Α. Τα διαθέσιμα έγγραφα για κάθε ακίνητο περιέχονται στο Πληροφοριακό υλικό του ακινήτου, το οποίο διατίθεται στους Ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους οικείους Όρους Διαγωνισμού. Πρόσθετα έγγραφα δεν διατίθενται. Σε κάθε περίπτωση, οι Ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται ρητώς να προχωρήσουν σε δική τους ανεξάρτητη έρευνα του οικείου ακινήτου.

Ε. Πώς ξέρω πότε αρχίζει και πότε τελειώνει ένας διαγωνισμός;
Α. Αναφέρεται στους «Όρους Διαγωνισμού» του ακινήτου.

Ε. Τι σημαίνει «Βήμα Διαγωνισμού»;
Α. Είναι η ελάχιστη αύξηση κάθε νέας προσφοράς από την αμέσως προηγούμενη. Η αύξηση μίας νέας προσφοράς μπορεί να είναι ίση ή μεγαλύτερη από το Βήμα Διαγωνισμού.

Ε. Μπορώ να υποβάλω περισσότερες από μία αιτήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς που διεξάγονται την ίδια χρονική περίοδο;
Α. Ναι. Μπορείτε να υποβάλετε όσες αιτήσεις επιθυμείτε υπό την προϋπόθεση υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής και της εγγύησης συμμετοχής για κάθε διαγωνισμό χωριστά.

Ε. Μπορώ να καταβάλω το τίμημα του διαγωνισμού με δόσεις; Τι δικαιολογητικά χρειάζονται;
Α. Εάν υπάρχει η δυνατότητα καταβολής του τιμήματος του διαγωνισμού με δόσεις, θα αναφέρεται στους «Όρους Διαγωνισμού» του ακινήτου. Επίσης, θα αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι όροι των δόσεων (διάρκεια, επιτόκιο, συχνότητα δόσεων).

Ε. Πώς ξέρω ότι έχω δικαίωμα συμμετοχής σε έναν διαγωνισμό;
Α. Δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμό έχουν μόνο μέλη του ιστότοπου. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε διαγωνισμό είναι:
- Υποβολή αίτησης συμμετοχής εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
- Υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής (αν απαιτούνται) και της εγγύησης συμμετοχής εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Μετά την διακρίβωση παραλαβής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την πιστοποίηση καταβολής της εγγύησης συμμετοχής λαμβάνετε e-mail από τον διαχειριστή του ιστότοπου με το οποίο ενημερώνεστε ότι έχετε δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό. Εάν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε σε διαγωνισμό του ιστότοπου θα λάβετε και τους κωδικούς συμμετοχής σε  διαγωνισμούς. Οι κωδικοί συμμετοχής είναι δυνατόν να αλλάζουν για λόγους ασφαλείας.

Ε. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Διαγωνισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαγωνιστική Διαδικασία ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.1 του άρθρου 3 «Δικαίωμα Συμμετοχής». Από την διατύπωση της παραγράφου 3.2 διαφαίνεται ότι δύναται να συμμετέχουν και ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες χωρίς όμως να υπάρχει περαιτέρω ιδιαίτερη μνεία ως προς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε περίπτωση συμμετοχής τους καθώς και ως προς τον τρόπο που θα μεταβιβασθεί το ακίνητο σε περίπτωση που ανακηρυχτεί Πλειοδότης η ένωση προσώπων ή η κοινοπραξία. Σε περίπτωση θετικής απάντησης θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε εάν τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και ειδικότερα η Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης του άρθρου 4 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Πρώτη Προσφορά» θα κατατεθούν όπως περιγράφονται στο οικείο άρθρο και στα σχετικά Παραρτήματα ή θα πρέπει να διαμορφωθούν αναλόγως και πως. Επίσης θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε σε περίπτωση που η ένωση προσώπων ή η κοινοπραξία ανακηρυχτεί Πλειοδότης, με ποιο τρόπο θα υπογραφεί η Σύμβαση Αγοραπωλησίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 «Υπογραφή Σύμβασης Αγοραπωλησίας» των Γενικών Όρων του Διαγωνισμού.
Α. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό και υποβολής Προσφοράς έχουν και κοινοπρακτικά σχήματα / όμιλοι / ενώσεις / συμπράξεις κλπ. μεταξύ φυσικών ή/και νομικών προσώπων που πληρούν έκαστο τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής, οι οποίες αναφέρονται στους οικείους Γενικούς Όρους Διαγωνισμού (εφεξής το «σχήμα»).
Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθούν τα προβλεπόμενα στους Γενικούς Όρους Διαγωνισμού Δικαιολογητικά Συμμετοχής για έκαστο μέλος του σχήματος καθώς και συμβολαιογραφική πράξη σύστασης του σχήματος, όπου:
- θα ορίζεται νόμιμος εκπρόσωπος του σχήματος έναντι του Ταμείου,
- θα ορίζεται αντίκλητος του σχήματος, ο οποίος θα πρέπει να είναι κάτοικος Αθηνών που μιλά την ελληνική γλώσσα, εξουσιοδοτημένος ειδικά να παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού,
- θα ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής έκαστου μέλους στο σχήμα,
- θα συνομολογείται ρητά ότι όλα τα μέλη του σχήματος ευθύνονται έναντι του Ταμείου αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο ως προς τις υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων που προβλέπονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του οικείου Διαγωνισμού.
Στην περίπτωση όπου κατά τα ανωτέρω σχήμα αναδειχθεί Πλειοδότης, προκειμένου να προβεί στην υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας θα πρέπει να λάβει εταιρική μορφή. Η κατανομή των ποσοστών συμμετοχής στην εταιρεία θα πρέπει να συμφωνεί με την δηλωθείσα στη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης του σχήματος κατανομή, η οποία μπορεί να μεταβληθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πλειοδότη κατά την απόλυτη κρίση του Ταμείου.
Στην περίπτωση κατά τα ανωτέρω σχήματος, οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής και Συναλλαγής εκδίδονται στην επωνυμία αυτού και καλύπτουν την αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων μελών του, τα οποία και αναφέρονται στο σώμα της Εγγυητικής Επιστολής.

Ε. Θα ήθελα να μου σταλούν αναλυτικές πληροφορίες και ποσά εκκίνησης για όλα τα ακίνητα που θα βγουν στους πλειστηριασμούς.
Α. Για τους διαγωνισμούς μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω του ιστοτόπου www.e-publicrealestate.gr. Τόσο για την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε διαγωνισμό πώλησης ή μίσθωσης ακινήτου όσο και για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό είναι απαραίτητη η εγγραφή σας ως μέλος του ιστότοπου. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους Διαγωνισμού του ακινήτου που σας ενδιαφέρει.

 

Προσφορά σε διαγωνισμό

Ε. Πώς ξεκινώ την διαδικασία υποβολής προσφορών;
Α. Η διαδικασία προσφορών είναι η εξής:
i. Κάνετε εισαγωγή στον ιστότοπο ως μέλος (Αρχική Σελίδα > Είσοδος).
ii. Επιλέγεται από την Αρχική Σελίδα: «Προσφορά σε Ανοικτό Διαγωνισμό».
iii. Μετά την επιλογή αυτή εισέρχεστε σε σελίδα όπου σας ζητούνται οι κωδικοί συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Μόλις τους εισάγετε μεταφέρεστε σε σελίδα όπου φαίνεται ο διαγωνισμός ή οι διαγωνισμοί στους οποίους έχετε δικαίωμα συμμετοχής.
iv. Επιλέγετε τον διαγωνισμό που επιθυμείτε να προσφέρετε και εισέρχεστε στην σελίδα των προσφορών όπου μπορείτε να εισαγάγετε την προσφορά σας.
v. Στην σελίδα των προσφορών φαίνεται η τελευταία προσφορά.

E. Πώς υποβάλω προσφορές σε δύο διαγωνισμούς ταυτόχρονα;
Α. Μόλις εισάγετε την προσφορά σας στον ένα διαγωνισμό, επιλέγετε «Έξοδος» και μεταφέρεστε στην σελίδα όπου φαίνονται οι διαγωνισμοί στους οποίους έχετε δικαίωμα συμμετοχής. Επιλέγετε τον νέο  διαγωνισμό που επιθυμείτε να προσφέρετε.

Ε. Μπορώ να προσφέρω τιμή με αύξηση από την τελευταία προσφορά μεγαλύτερη από το Βήμα του Διαγωνισμού;
Α. Ναι. Το Βήμα του Διαγωνισμού προσδιορίζει την ελάχιστα επιτρεπόμενη αύξηση από την τελευταία προσφορά. Η αύξηση της προσφοράς σας μπορεί να είναι μεγαλύτερη του Βήματος του Διαγωνισμού.

Ε. Γιατί ο χρόνος λήξης παρατάθηκε;
Α. Σε κάθε διαγωνισμό θα αναγράφεται στους «Όρους Διαγωνισμού» του ακινήτου εάν υπάρχει η «Δυνατότητα Επιλογής Αυτόματης Επέκτασης του Χρόνου Κλεισίματος του Διαγωνισμού» (Auto-Extend Anti-Sniping). Σε περιπτώσεις πολλών προσφορών τα τελευταία λεπτά θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης μικρής επέκτασης του χρόνου κλεισίματος του διαγωνισμού έτσι ώστε να μην παρουσιάζεται το φαινόμενο ένας χρήστης ή μεσίτης ακινήτων να κερδίζει τον διαγωνισμό προσφέροντας την ελάχιστα επιτρεπόμενη αύξηση προσφοράς τα τελευταία λεπτά. Η επέκταση θα γίνεται αυτόματα σύμφωνα με προκαθορισμένο αριθμό προσφορών σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και με προκαθορισμένο χρόνο επέκτασης.

Ε. Ρώτησα για την minimum τιμή έναρξης του ακινήτου και με ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει ή δεν την δηλώνετε ακόμα, οπότε με αυτό τον τρόπο μας δυσκολεύετε πάρα πολύ να συμμετάσχουμε γιατί αν η μίνιμουμ τιμή που ζητάτε είναι πολύ υψηλή τότε δεν υπάρχει και αιτία να δούμε το ακίνητο και να συμμετάσχουμε βγάζοντας μάλιστα και εγγυητική ύψους €20,000 χωρίς καν να ξέρουμε αν η μινιμουμ τιμή του ακινήτου είναι αποδεκτή και από μας άσχετα εάν το ακίνητο πουληθεί στην διπλάσια ή τριπλάσια τιμή, ανάλογα με την ζήτηση.
Α. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Ταμείου και με σκοπό την επίτευξη του μέγιστου δυνατού τιμήματος, δεν καθορίζεται τιμή εκκίνησης για την Α’ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Σημειώνεται επίσης ότι, βάσει των τρεχουσών διαδικασιών, η αποτίμηση εκάστου ακινήτου από ανεξάρτητο εκτιμητή γνωστοποιείται στο Ταμείο ταυτόχρονα με την αποσφράγιση των Πρώτων Προσφορών για έκαστο ακίνητο, δηλ. δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων ούτε στο ίδιο το Ταμείο, με στόχο το αδιάβλητο της διαδικασίας.

 

Κλείσιμο διαγωνισμού

Ε. Πώς ξέρω αν πλειοδότησα;
Α. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ο πλειοδότης θα λάβει e-mail με την σχετική ενημέρωση.

Ε. Πώς ξέρω την σειρά κατάταξής μου μετά την λήξη του διαγωνισμού;
Α. Μετά την λήξη του διαγωνισμού αποστέλλεται σε όλους όσοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό η σειρά κατάταξης με e-mail.

Ε. Μπορώ να υποβάλλω ένσταση;
Α. Εάν προβλέπεται στους «Όρους Διαγωνισμού» του ακινήτου μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση συμπληρώνοντας την ειδική για τον σκοπό αυτό φόρμα στην Αρχική Σελίδα (Αρχική Σελίδα > Ενστάσεις).

Ε. Μπορώ να υποβάλλω Ένσταση σε διαγωνισμούς που αφορούν ακίνητα κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ;
Α. Όχι. Δεν προβλέπεται σχετική δυνατότητα υποβολής Ενστάσεων στους διαγωνισμούς αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

 

Διαδικασία Μεταβίβασης

Ε. Υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη μείωση του κόστους μεταβίβασης του ακινήτου από το ΤΑΙΠΕΔ;
Α. Η μεταβίβαση του ακινήτου από το ΤΑΙΠΕΔ στον Πλειοδότη απαλλάσσεται από φόρο μεταβίβασης (άρθρο 2, παρ.11α του Ν. 3986/2011), ενώ προβλέπονται μειωμένα συμβολαιογραφικά δικαιώματα και δικαιώματα μεταγραφής του σχετικού συμβολαίου (άρθρο 2, παρ.11β-γ του Ν. 3986/2011).

Ε. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα καταβάλλω καμία αμοιβή στο συμβολαιογράφο;
Α. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Η αμοιβή του συμβολαιογράφου βαρύνει τον Αγοραστή.