ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (E - AUCTION) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ AKINHTΩΝ Sign up now and check for more details on-line on www.e-publicrealestate.gr.

Contact Us

First Name*
Last Name*
Company
Address
City
Postal Code
Phone*
Email*
Comments*

* Required Fields


HPPC S.A.

Voulis 7
Syntagma
105 62 Athens
Tel. Center

Tel: 210 333 9711, HPPC
Τηλ: 210 333 9710, HRADF
Τηλ: 210 333 9660